บ้าน > ดาวน์โหลด > ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

จำนวน ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ชนิดของไฟล์ วันที่ การทำงาน
1 ซอฟต์แวร์ล็อค RFID 8.77 MB zip 2020-08-24 ดาวน์โหลด
2 3.5 Version SDK Updates 842.47 KB rar 2017-07-27 ดาวน์โหลด
3 dll-----hotel lock 2.39 MB zip 2016-12-19 ดาวน์โหลด
4 hotel door lock DLL 284.37 KB rar 2016-12-19 ดาวน์โหลด
5 Contact Hotel IC Card Lock 8.86 MB rar 2016-11-29 ดาวน์โหลด
6 long range card reader SDK 4.58 MB rar 2016-11-17 ดาวน์โหลด
7 Software for Long Range Card Reader 4.15 MB rar 2016-05-04 ดาวน์โหลด
8 RF setupsoftware 7.48 MB zip 2015-01-20 ดาวน์โหลด
9 ซอฟแวร์สำหรับ IC ล็อค 3 5.27 MB rar 2015-01-12 ดาวน์โหลด
10 ซอฟแวร์สำหรับ IC ล็อค 2 5.27 MB rar 2015-01-12 ดาวน์โหลด
11 ซอฟแวร์สำหรับ IC ล็อค 1 0 B rar 2015-01-12 ดาวน์โหลด
บ้านก่อน1ต่อไปปลาย