บ้าน > ดาวน์โหลด > คู่มือ

คู่มือ

จำนวน ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ชนิดของไฟล์ วันที่ การทำงาน
1 WEBConfig_en 614.88 KB rar 2017-06-07 ดาวน์โหลด
2 PY-WCC1 WIFI door bell manual 1.1 MB pdf 2016-07-15 ดาวน์โหลด
3 video door phone PY-930 user manual 648.56 KB pdf 2015-12-23 ดาวน์โหลด
4 electric lock EL16 user manual 2 634.86 KB jpg 2015-12-10 ดาวน์โหลด
5 electric lock EL16 user manual 536.95 KB jpg 2015-12-09 ดาวน์โหลด
6 electric door lock EL15 user manual 4.67 MB jpg 2015-12-08 ดาวน์โหลด
7 magnetic lock installation 518.8 KB jpg 2015-11-20 ดาวน์โหลด
8 ปลั๊กล็อคอิเล็กทรอนิกส์ 0 B doc 2015-11-18 ดาวน์โหลด
บ้านก่อน1ต่อไปปลาย